Artikel om ordblindetesten

I artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’ af Dorthe Klint Petersen, forklarer hun, hvilke overvejelser man skal have gjort sig som lærer og testvejleder, inden en elev tager ordblindetesten. Der skal være begrundet mistanke om ordblindhed, altså at eleven har vanskeligheder ved læsning og stavning, der skyldes koblingen af bogstaver og lyde. Man skal være opmærksom på, om der er andre faktorer, der spiller ind på en forsinket læse- og staveudvikling og også se på, om eleven har modtaget en struktureret undervisning i skriftens lydprincip. Og så skal vejledningens anbefalinger om, at ordblindetesten skal anvendes i foråret overholdes.

Jeg kan anbefale at læse artiklen, hvis man har brug for viden omkring, om og hvornår testen er et relevant værktøj for den enkelte elev. En elev har krav på at blive testet en gang i løbet af sin skoletid, hvis der er mistanke om ordblindhed. Hvis eleven ikke har modtaget struktureret undervisning i bogstavernes lyde, skal dette først afprøves, inden testen tages.

Min erfaring er, at det er yderst vigtigt at være på forkant samarbejdet med forældre, hvis man på skolen har en bekymring omkring en elevs læse- og staveudvikling. Få snakket med forældrene om bekymringen. Hvad er deres oplevelse derhjemme? Kom med forslag til små indsatser. På den måde kan forældrene nå at være med i en erkendelsesproces omkring deres barns vanskeligheder og har derved (måske) lettere ved at indgå i et samarbejde med skolen omkring de indsatser, der bliver sat i værk. Omvendt kan der også være forældre, der har en bekymring omkring deres barns læse- og staveudvikling, som skolen måske ikke har opdaget. Her er det vigtigt som skole at lytte til forældrene og tage bekymringen alvorligt. Måske er der noget om snakken, måske er der ikke. Det er i hvert fald vigtigt at få afdækket, så der enten kan sættes noget i gang, eller forældrene kan få afklaret, at der ikke er grund til bekymring.

Uanset om der testes eller ej, er det vigtigt, at eleven med læse- og/eller stavevanskeligheder har mulighed for at følge undervisningen på lige fod med de andre elever i klassen. Der må ikke opstå en situation, hvor eleven med vanskeligheder skal lave noget andet, end de andre eller skal læse andre tekster. Her skal der dispenseres, så eleven med vanskeligheder kan opbygge et stort ordforråd, udvide sin begrebsverden og viden om skriftsproget. Det betyder, at eleven skal læse aldersvarende tekster; det kan være ved lyttelæsning vha. computer eller klassekammerat/lærer/forælder. Eleven skal også skrive aldersvarende tekster; de kan være indtalt, dikteret af eleven og skrevet af en anden (sekretær), eller skrevet af eleven selv vha. ordforslag og en, der læser korrektur. Hvis eleven ikke oplever at få stillet de samme krav med mulighed for at opfylde dem, som klassekammeraterne, er der risiko for, at eleven udvikler et dalende selvværd og mister lysten til at lære gennem skriftsproget. 

Artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’: http://www.blivklog.dk/der-skal-vaere-tydelige-tegn-pa-ordblindhed-for-man-tester/