Atlantbib – et nordisk samarbejde for og med elever og lærere

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage på et tredages netværksmøde med Atlantbib.org, hvor jeg mødte lærere fra de nordiske lande, dog med afbud fra Grønland og Finland. Vi har snakket og arbejdet med nye bøger på kryds og tværs og stiftet nye bekendtskaber med henblik på at udvikle og udbrede kendskabet til det nordiske skoleprojekt Atlantbib.org, “hvor elever og lærere skriver fagbøger til gratis brug i alle nordens skoler. Bøgerne er online-bøger med fokus på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande i forhold til historie, geografi, sprog og kultur. Eleverne er med til at researche, skrive, oversætte og indtale bøgerne, inden de bliver udgivet. […] Målet er at åbne det nordiske sprog og kultur op for børn samt tilbyde et gratis læremiddel til alle skoler i Norden” (Infoafsnit på Atlantbib.org).

Det er Stefan Åge Hardonk Nielsen, der står bag Atlantbib.org. Med fondsmidler fra Nord Plus Språk 2017 og Fondet for dansk-norsk samarbeid har Stefan udviklet bogprojektet, der har et mål om at have 250 bøger til 0.-6.kl. i biblioteket på Atlantbib.org. Når en klasse har lavet en bog, sørger Stefan for at sende bogen til Atlantbib-lærere rundt i Norden, så bogen kan blive oversat til og indtalt på alle de nordiske sprog. Herefter udgiver Stefan bogen, der så kan læses og høres på Atlantbib.org.

Jeg kan klart anbefale at arbejde med Atlantbib.org med sin klasse. Det er lige til at gå til, og det er gratis. Har man mod på mere, så er det også et fantastisk projekt at lave en bog med sin klasse og få den udgivet, så andre kan læse den. At lave en bog inddrager mange af de kompetencer, som eleverne skal tilegne sig: samarbjede, informationssøgning, kritisk stillingtagen og at skrive i et fagsprog med modtagerbevidsthed. Samtidig er det meget motiverende for eleverne at lave et produkt, som andre skal bruge, og de bliver altid meget stolte, når de kan se deres bog på Atlantbib.org.

…man taler sit eget sprog, for vi kan godt forstå hinanden her i Norden, hvis vi gør os lidt umage!

Inden netværksmødet blev jeg spurgt om, hvilket sprog man mon kommunikerer på, når man er samlet fra så mange forskellige lande. Svaret er, at man taler sit eget sprog, for vi kan godt forstå hinanden her i Norden, hvis vi gør os lidt umage! Det giver stof til eftertanke for en dansker, at vi danskere sjældent taler andre nordiske sprog end vores eget, hvorimod grønlændere, færinger og islændinge har dansk som 2. sprog og derfor forstår og taler vores sprog.

Hvis man er interesseret at arbejde videre med det nordiske, kan jeg anbefale at bruge Norden i Skolen (nordeniskolen.org). “Norden i Skolen er en gratis undervisningsplatform, som giver lærere og elever i alle nordiske landene unikke muligheder for at arbejde med fagområdene ’Sprog og kultur’, ’Historie og samfund’ og ’Klima og natur’ i et nordisk perspektiv” (Om Norden i Skolen på nordeniskolen.org). Materialerne kan bruges i grundskolen og gymnasiet. Der er film, artikler, opgaver og spil til fri afbenyttelse. Man kan også søge en nordisk venskabsklasse til sin egen klasse. Hvert år på Nordens dag kan man tilmelde sin klasse Nordisk Skolechat, hvor man har mulighed for at snakke med elever fra hele Norden. Det et Norden i Skolen, der faciliterer Nordisk Skolechat.

 

Links:

Atlantbib: http://atlantbib.org/

Atlantbib.org er et skoleprojekt med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Færøerne, Finland og Grønland. To skoler har samisk deltagelse og Norden i Skolen (nordeniskolen.org) er nu en samarbejdspartner. Projektet er økonomisk støttet gennem Nord Plus Språk 2017 og Fondet for dansk-norsk samarbeid. Projektet er åbent for, at alle skoler kan skrive eller oversætte bøger til siden. Kontakt info@atlantbib.org

Her kan man følge aktiviteter på Atlantbib: http://atlantbib.blogspot.dk/

Norden i Skolen: https://nordeniskolen.org/da/
Kræver oprettelse af gratis profil.