Strategisk læsning med læseteknologi i grundskolen

Dette indlæg er en præsentation af et lille materiale jeg har udarbejdet i forbindelse med min kandidatspeciale. Materialet er et strategikort med otte teknologiske læsestrategier, der skal støtte elever i ordblindevanskeligheder til en mere effektiv og strategisk læsning af digitale fagtekster. Til materialet hører også en lærervejledning. Begge dele kan downloades gratis – se link Læs mere …

Atlantbib – et nordisk samarbejde for og med elever og lærere

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage på et tredages netværksmøde med Atlantbib.org, hvor jeg mødte lærere fra de nordiske lande, dog med afbud fra Grønland og Finland. Vi har snakket og arbejdet med nye bøger på kryds og tværs og stiftet nye bekendtskaber med henblik på at udvikle og udbrede kendskabet til det nordiske Læs mere …

Inspirerende konference om scenariedidaktik

Jeg er netop hjemvendt fra konferencen Hvad er scenariedidaktik? afholdt af Aalborg Universitet i København. Med mig har jeg den nye bog med samme titel og en masse viden om og inspiration til, hvorfor og hvordan scenariedidaktik kan indtænkes i grundskolens undervisning. Konferencens ordstyrer og medforfatter af bogen, Thorkild Hanghøj, indledte med at sige, at Læs mere …

Artikel om ordblindetesten

I artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’ af Dorthe Klint Petersen, forklarer hun, hvilke overvejelser man skal have gjort sig som lærer og testvejleder, inden en elev tager ordblindetesten. Der skal være begrundet mistanke om ordblindhed, altså at eleven har vanskeligheder ved læsning og stavning, der skyldes koblingen af bogstaver og lyde. Man skal være opmærksom Læs mere …

Læseformål og læseguides

I dag er alle lærere i grundskolen sproglærere ifølge fagformålene, og alle lærere skal derfor være sig bevidste om, hvordan der arbejdes med sproglig udvikling i deres fag. Det gælder de fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive. Eleverne skal altså både være recipienter og producenter af mundtligt og skriftligt sprog. Det kræver faglige og Læs mere …

En tur på ordblindemesse

Jeg har været på ordblindemesse for at høre om den nyeste viden og udvikling på ordblindeområdet. Messen var gratis og arrangeret af Netværkslokomotivet, der bl.a. formidler viden til virksomheder om muligheder for læse- og skriveundervisning til ordblinde medarbejdere. På messen var der små messestande fra diverse ungdomsuddannelser, VUC’ere, efterskoler og forlag. Det er altid interessant at komme tæt Læs mere …

Konstruktivt samarbejde med it-elever og deres forældre

I stort set alle klasser i folkeskolen sidder der elever, der har brug for it-kompenserende værktøjer som hjælp til at kunne begå sig i skriftsproget i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal have gjort sig didaktiske og pædagogiske overvejelser om indsatser og implementering af elektroniske tekster eller på anden måde tilgodese de behov, som Læs mere …

Strukturalistisk grammatikundervisning og SFL – hvordan hænger det sammen?

Dette indlæg handler om grammatik- og sprogundervisning. Og om hvordan to meget forskellige sprogtilgange kan understøtte hinanden og skabe rammer for at tale om sprog med eleverne, så det giver mening for dem og deres skriftsprogsudvikling. Da jeg som nyuddannet lærer blev kastet ind i en 2.klasse og skulle undervise i læsning og skrivning, greb Læs mere …

Ny blog

Denne blog er helt ny, og der vil løbende komme indlæg om didaktik, læring og vejledning. Bloggen henvender sig fortrinsvis til fagfolk, og indlæggene skal forstås som inspiration til ens egen daglige praksis inden for undervisning, vejledning og forskning. Bloggen er et projekt, som jeg har haft i støbeskeen i noget tid og gjort mig mange Læs mere …