Pædagoger i arbejdet med ordblinde elever i grundskolen?

Som nyansat adjunkt ved UC Syd skal jeg de næste 3 1/2 år gennem et adjunktforløb, der afsluttes med en lektoranmodning. Det betyder, at jeg skal planlægge, gennemføre og reflektere over udviklingsprojekter både inden for en grunduddannelse – i mit tilfælde pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelsen (EVU) og Forskning og Udvikling (FoU). Den røde tråd i Læs mere …

Inspirerende konference om scenariedidaktik

Jeg er netop hjemvendt fra konferencen Hvad er scenariedidaktik? afholdt af Aalborg Universitet i København. Med mig har jeg den nye bog med samme titel og en masse viden om og inspiration til, hvorfor og hvordan scenariedidaktik kan indtænkes i grundskolens undervisning. Konferencens ordstyrer og medforfatter af bogen, Thorkild Hanghøj, indledte med at sige, at Læs mere …

Artikel om ordblindetesten

I artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’ af Dorthe Klint Petersen, forklarer hun, hvilke overvejelser man skal have gjort sig som lærer og testvejleder, inden en elev tager ordblindetesten. Der skal være begrundet mistanke om ordblindhed, altså at eleven har vanskeligheder ved læsning og stavning, der skyldes koblingen af bogstaver og lyde. Man skal være opmærksom Læs mere …

En tur på ordblindemesse

Jeg har været på ordblindemesse for at høre om den nyeste viden og udvikling på ordblindeområdet. Messen var gratis og arrangeret af Netværkslokomotivet, der bl.a. formidler viden til virksomheder om muligheder for læse- og skriveundervisning til ordblinde medarbejdere. På messen var der små messestande fra diverse ungdomsuddannelser, VUC’ere, efterskoler og forlag. Det er altid interessant at komme tæt Læs mere …

Ny blog

Denne blog er helt ny, og der vil løbende komme indlæg om didaktik, læring og vejledning. Bloggen henvender sig fortrinsvis til fagfolk, og indlæggene skal forstås som inspiration til ens egen daglige praksis inden for undervisning, vejledning og forskning. Bloggen er et projekt, som jeg har haft i støbeskeen i noget tid og gjort mig mange Læs mere …