Læseformål og læseguides

I dag er alle lærere i grundskolen sproglærere ifølge fagformålene, og alle lærere skal derfor være sig bevidste om, hvordan der arbejdes med sproglig udvikling i deres fag. Det gælder de fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive. Eleverne skal altså både være recipienter og producenter af mundtligt og skriftligt sprog. Det kræver faglige og Læs mere …

Sprog i alle fag – et forskningsprojekt

Der har de seneste år været fokus på læsning i alle fag, hvor der er blevet arbejdet med læsestrategier, sprog og begreber. Mange lærere genkender sikkert arbejdet med begrebskort, der skulle være med til at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Spørgsmålet er, hvor stor transferværdien er fra begrebskort til brug af ord og begreber i Læs mere …