Artikel til Viden om Literacy

Jeg har skrevet en artikel om mine otte teknologibaserede læsestrategier i tidsskriftet Viden om Literacy i temahæfte nr. 26 om Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset. I hæftet er der mange relevante artikler omkring anvendelse af LST i grundskolen, som jeg kan anbefale at læse, hvis man som lærer, pædagog eller læsevejleder arbejder med Læs mere …

Pædagoger i arbejdet med ordblinde elever i grundskolen?

Som nyansat adjunkt ved UC Syd skal jeg de næste 3 1/2 år gennem et adjunktforløb, der afsluttes med en lektoranmodning. Det betyder, at jeg skal planlægge, gennemføre og reflektere over udviklingsprojekter både inden for en grunduddannelse – i mit tilfælde pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelsen (EVU) og Forskning og Udvikling (FoU). Den røde tråd i Læs mere …

De otte teknologibaserede læsestrategier – nu også hver for sig i A4-format

På ganske kort tid er mit strategiark med de otte teknologiske læsestrategier blevet downloaded rigtigt mange gange, og der har været virkelig mange views og delinger af mit tidligere indlæg om strategierne. Det er jeg så glad for. Noget kunne tyde på, at materialet har manglet ude på skolerne, og at det lever op mit Læs mere …

Strategisk læsning med læseteknologi i grundskolen

Dette indlæg er en præsentation af et lille materiale jeg har udarbejdet i forbindelse med min kandidatspeciale. Materialet er et strategikort med otte teknologiske læsestrategier, der skal støtte elever i ordblindevanskeligheder til en mere effektiv og strategisk læsning af digitale fagtekster. Til materialet hører også en lærervejledning. Begge dele kan downloades gratis – se link Læs mere …