Strategisk læsning med læseteknologi i grundskolen

Dette indlæg er en præsentation af et lille materiale jeg har udarbejdet i forbindelse med min kandidatspeciale. Materialet er et strategikort med otte teknologiske læsestrategier, der skal støtte elever i ordblindevanskeligheder til en mere effektiv og strategisk læsning af digitale fagtekster. Til materialet hører også en lærervejledning. Begge dele kan downloades gratis – se link Læs mere …

Artikel om ordblindetesten

I artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’ af Dorthe Klint Petersen, forklarer hun, hvilke overvejelser man skal have gjort sig som lærer og testvejleder, inden en elev tager ordblindetesten. Der skal være begrundet mistanke om ordblindhed, altså at eleven har vanskeligheder ved læsning og stavning, der skyldes koblingen af bogstaver og lyde. Man skal være opmærksom Læs mere …

En tur på ordblindemesse

Jeg har været på ordblindemesse for at høre om den nyeste viden og udvikling på ordblindeområdet. Messen var gratis og arrangeret af Netværkslokomotivet, der bl.a. formidler viden til virksomheder om muligheder for læse- og skriveundervisning til ordblinde medarbejdere. På messen var der små messestande fra diverse ungdomsuddannelser, VUC’ere, efterskoler og forlag. Det er altid interessant at komme tæt Læs mere …

Konstruktivt samarbejde med it-elever og deres forældre

I stort set alle klasser i folkeskolen sidder der elever, der har brug for it-kompenserende værktøjer som hjælp til at kunne begå sig i skriftsproget i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal have gjort sig didaktiske og pædagogiske overvejelser om indsatser og implementering af elektroniske tekster eller på anden måde tilgodese de behov, som Læs mere …