Udviklingsprojekt ‘Læsesucces for ordblinde børn’

Jeg er så heldig at være blevet en af UC Syds to konsulenter i udviklingsprojektet ‘Læsesucces for ordblinde børn’, der er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler og Nationalt Videncenter for Læsning over de næste to år. Med min bagrund som underviser på pædagoguddannelsen vil jeg i projektet bl.a. have fokus på skolepædagogens mentorrolle for Læs mere …

Artikel til Viden om Literacy

Jeg har skrevet en artikel om mine otte teknologibaserede læsestrategier i tidsskriftet Viden om Literacy i temahæfte nr. 26 om Perspektiver på læse- og skriveteknologi i klasseværelset. I hæftet er der mange relevante artikler omkring anvendelse af LST i grundskolen, som jeg kan anbefale at læse, hvis man som lærer, pædagog eller læsevejleder arbejder med Læs mere …

Pædagoger i arbejdet med ordblinde elever i grundskolen?

Som nyansat adjunkt ved UC Syd skal jeg de næste 3 1/2 år gennem et adjunktforløb, der afsluttes med en lektoranmodning. Det betyder, at jeg skal planlægge, gennemføre og reflektere over udviklingsprojekter både inden for en grunduddannelse – i mit tilfælde pædagoguddannelsen, efter- og videreuddannelsen (EVU) og Forskning og Udvikling (FoU). Den røde tråd i Læs mere …

De otte teknologibaserede læsestrategier – nu også hver for sig i A4-format

På ganske kort tid er mit strategiark med de otte teknologiske læsestrategier blevet downloaded rigtigt mange gange, og der har været virkelig mange views og delinger af mit tidligere indlæg om strategierne. Det er jeg så glad for. Noget kunne tyde på, at materialet har manglet ude på skolerne, og at det lever op mit Læs mere …

Strategisk læsning med læseteknologi i grundskolen

Dette indlæg er en præsentation af et lille materiale jeg har udarbejdet i forbindelse med min kandidatspeciale. Materialet er et strategikort med otte teknologiske læsestrategier, der skal støtte elever i ordblindevanskeligheder til en mere effektiv og strategisk læsning af digitale fagtekster. Til materialet hører også en lærervejledning. Begge dele kan downloades gratis – se link Læs mere …

Artikel om ordblindetesten

I artiklen ‘Brug ordblindetesten med omtanke’ af Dorthe Klint Petersen, forklarer hun, hvilke overvejelser man skal have gjort sig som lærer og testvejleder, inden en elev tager ordblindetesten. Der skal være begrundet mistanke om ordblindhed, altså at eleven har vanskeligheder ved læsning og stavning, der skyldes koblingen af bogstaver og lyde. Man skal være opmærksom Læs mere …

En tur på ordblindemesse

Jeg har været på ordblindemesse for at høre om den nyeste viden og udvikling på ordblindeområdet. Messen var gratis og arrangeret af Netværkslokomotivet, der bl.a. formidler viden til virksomheder om muligheder for læse- og skriveundervisning til ordblinde medarbejdere. På messen var der små messestande fra diverse ungdomsuddannelser, VUC’ere, efterskoler og forlag. Det er altid interessant at komme tæt Læs mere …

Konstruktivt samarbejde med it-elever og deres forældre

I stort set alle klasser i folkeskolen sidder der elever, der har brug for it-kompenserende værktøjer som hjælp til at kunne begå sig i skriftsproget i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal have gjort sig didaktiske og pædagogiske overvejelser om indsatser og implementering af elektroniske tekster eller på anden måde tilgodese de behov, som Læs mere …