Udviklingsprojekt ‘Læsesucces for ordblinde børn’

Jeg er så heldig at være blevet en af UC Syds to konsulenter i udviklingsprojektet ‘Læsesucces for ordblinde børn’, der er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler og Nationalt Videncenter for Læsning over de næste to år. Med min bagrund som underviser på pædagoguddannelsen vil jeg i projektet bl.a. have fokus på skolepædagogens mentorrolle for Læs mere …

De otte teknologibaserede læsestrategier – nu også hver for sig i A4-format

På ganske kort tid er mit strategiark med de otte teknologiske læsestrategier blevet downloaded rigtigt mange gange, og der har været virkelig mange views og delinger af mit tidligere indlæg om strategierne. Det er jeg så glad for. Noget kunne tyde på, at materialet har manglet ude på skolerne, og at det lever op mit Læs mere …

Strategisk læsning med læseteknologi i grundskolen

Dette indlæg er en præsentation af et lille materiale jeg har udarbejdet i forbindelse med min kandidatspeciale. Materialet er et strategikort med otte teknologiske læsestrategier, der skal støtte elever i ordblindevanskeligheder til en mere effektiv og strategisk læsning af digitale fagtekster. Til materialet hører også en lærervejledning. Begge dele kan downloades gratis – se link Læs mere …

Læseformål og læseguides

I dag er alle lærere i grundskolen sproglærere ifølge fagformålene, og alle lærere skal derfor være sig bevidste om, hvordan der arbejdes med sproglig udvikling i deres fag. Det gælder de fire sprogfærdigheder: lytte, samtale, læse og skrive. Eleverne skal altså både være recipienter og producenter af mundtligt og skriftligt sprog. Det kræver faglige og Læs mere …