Atlantbib – et nordisk samarbejde for og med elever og lærere

Jeg har haft fornøjelsen af at deltage på et tredages netværksmøde med Atlantbib.org, hvor jeg mødte lærere fra de nordiske lande, dog med afbud fra Grønland og Finland. Vi har snakket og arbejdet med nye bøger på kryds og tværs og stiftet nye bekendtskaber med henblik på at udvikle og udbrede kendskabet til det nordiske Læs mere …