Strukturalistisk grammatikundervisning og SFL – hvordan hænger det sammen?

Dette indlæg handler om grammatik- og sprogundervisning. Og om hvordan to meget forskellige sprogtilgange kan understøtte hinanden og skabe rammer for at tale om sprog med eleverne, så det giver mening for dem og deres skriftsprogsudvikling. Da jeg som nyuddannet lærer blev kastet ind i en 2.klasse og skulle undervise i læsning og skrivning, greb Læs mere …