En tur på ordblindemesse

Jeg har været på ordblindemesse for at høre om den nyeste viden og udvikling på ordblindeområdet. Messen var gratis og arrangeret af Netværkslokomotivet, der bl.a. formidler viden til virksomheder om muligheder for læse- og skriveundervisning til ordblinde medarbejdere.

På messen var der små messestande fra diverse ungdomsuddannelser, VUC’ere, efterskoler og forlag. Det er altid interessant at komme tæt på de mennesker, der står bag de materialer og tilbud, man arbejder med i hverdagen. Min oplevelse er, at så er der ikke så langt til senere at spørge om hjælp og ideer, når man har mødt et menneske bag materialet. Der var også underholdende foredrag af Christian Fuhlendorff og Bubber, der begge er ordblinde, og så var der rigtig mange oplæg på en halv times varighed, som man frit kunne vælge i mellem. Jeg valgte at lytte til tre oplæg:

Alle kan læse og skrive. Her viste MV-Nordic de nyeste opdateringer af IntoWords, der bl.a. giver eleverne mulighed for at arbejde direkte i skriveskabeloner udviklet af Margit Gade, hvilket er en stor støtte for eleverne. Der er også mulighed for at få programmet til at sætte 85% af kommaerne i sin egen tekst, og så er der lavet en OCR-funktion, så PDF-filer bliver konverteret til redigerbare filer, der kan læses højt og skrives i.

Ordblindetræning.dk præsenterede deres materialer Fingernemt, Fonologi og deres nyeste skud på stammen MiVo, der træner anvendelsen af ordforslagsfunktionen i CD-Ord og IntoWords.Thomas Mose fra Ordblindetræning.dk skitserede nogle strategier, der er vigtige at arbejde med, når elever skal lære at anvende ordforslag ved skrivning. Det drejer sig om sikker lydstavning, stavelser og brug af jokertegnet *, kontekstbaseret stavning samt kendskab til ordklasser og endelser. Elever skal kunne skrive de lydrette bogstaver, der er i ordet fx sjæf, og så kommer ordforslagene med buddet chef. Strategierne kan trænes med det nye program MiVo, som MV-Nordic tilbyder.

Ordblindepatruljen – et elevnetværk for ordblinde elever på Smidstrup-Skærup Skole. Her fortalte tre ordblinde elever fra Smidstrup-Skærup Skole fortælle om deres Ordblindepatrulje, hvor de ordblinde elever hjælper hinanden (og lærerne) med bl.a. at holde sig opdateret på udviklingen inden for apps og programmer til ordblinde, arbejder med netværk på og uden for skolen samt er medbestemmende omkring, hvilke indsatsområder og udviklinger, der skal arbejdes med.

Alle tre oplæg gav mig ny viden og inspiration til mit videre arbejde med didaktiske overvejelser omkring inklusion af ordblinde elever i den almene undervisning. Jeg kan klart anbefale, at man deltager i næste års messe hvad enten man er ordblind elev, forælder til et ordblindt barn, ordblind voksen, ordblindeunderviser, materialeudvikler eller bare en med interesse for området.

Netværklokomotivets arrangementer er gratis for alle: https://www.netvaerkslokomotivet.dk/arrangementer/

Jeg har vedhæftet programmet for ordblindemessen, så det er muligt at se, hvad sådan en messe har at tilbyde: https://docs.wixstatic.com/ugd/40a22c_82c6f540ac8d48e99cc4b7b9a9664037.pdf