Inspirerende konference om scenariedidaktik

Jeg er netop hjemvendt fra konferencen Hvad er scenariedidaktik? afholdt af Aalborg Universitet i København. Med mig har jeg den nye bog med samme titel og en masse viden om og inspiration til, hvorfor og hvordan scenariedidaktik kan indtænkes i grundskolens undervisning. Konferencens ordstyrer og medforfatter af bogen, Thorkild Hanghøj, indledte med at sige, at der er mange svar på, hvad scenariedidaktik er, men at det grunlæggende handler om at tænke omverden ind i undervisningen.

 

Tænke omverden ind i undervisningen

– Thorkild Hanghøj –

Det handler om at gøre undervisningen meningsfuld, så eleverne oplever, at det, de arbejder med i skolen, også kan bruges uden for skolen, og at dét uden for skolen kan drages ind i skolen. Nogle vil måske tænke, at det gør vi da allerede i forvejen, eller, pyh, det lyder som en ordentlig mundfuld og måske strejfer tanken, at det lyder da som noget, vi har hørt før! Og ja, det er noget, vi har hørt før, og det påpeges også af bogens forfattere. De præsenterer og diskuterer forskellige tilgange til den scenariebaserede undervisning med henblik på at give en forståelse omkring at kunne designe og planlægge samspillet mellem skole og omverden i sin undervisning på et veldokumenteret teoretisk grundlag – og det er netop det teoretiske grundlag, der er udgør forskellen fra tidligere.

I indledningen af bogen beskrives scenariebaseret undervisning som: “undervisningsforløb, hvor elever simulerer eller udfolder en meningsfuld praksis, hvor de f.eks. får tildelt roller, skal kommunikere med andre og arbejde med produktionsmål, der relaterer sig til domæner uden for skolen” (Hanghøj m.fl., 2017, s.15). Her kommer jeg til at tænke på de velkendte forløb i indskolingens matematikundervisning med købmandsbutikken og overbygningens avisudgivelser. Thorkild Hanghøj præsenterer i sit kapitel om forløb med Minecraft i dansk en ganske anvendelig model, der kan anvendes både som planlægningsmodel og analysemodel. Her er der fokus på koblingen mellem de faglige mål og scenariemålene. Dvs. at der i mit eksempel med købmandsbutikken både skal sættes faglige mål for fx at kunne lægge til og trække fra med tierovergange samt scenariemål som fx at kunne samarbejde om at planlægge, udvikle og opretholde en butik med alle de roller og kommunikative og praktiske opgaver, der er forbundet dermed. Uden opmærksomhed på at sætte mål for begge områder, er der risiko for, at det ene område overtager projektet. Enten at udvikling af butikken optager al opmærksomhed, så man som lærer efterfølgende oplever, at det blev eleverne ikke bedre til at regne af. Eller modsat, at der er så stor fokus på selve det at lære at regne, at de kreative tanker omkring butikkens liv slukkes.

Der er ingen tvivl om, at der er god viden og inspiration at hente i bogen Hvad er scenariedidaktik, og der er heller ingen tvivl om, at det at arbejde med en scenariebaseret tilgang kræver en gen-tænkning af “sådan-plejer-vi-at-gøre”. Man kan starte med at forsøge at medtænke omverdenen i sit næste undervisningsforløb. Hvad vil give mening for eleverne? Hvordan kan de bruge den nye viden og de nye færdigheder uden for skolens domæne? Hvad kan inddrages fra omverdenen som meningsfulde elementer? Hvordan kan elevernes ideer og kompetencer komme i spil? Jeg er overbevist om, at vi inden for de nærmeste år vil se spirende forsøg på implementering af scenariedidaktik i grundskolens indskoling og mellemtrin. Udskolingen er jeg lidt mere usikker på, da den scenariebaserede tilgang ligger meget langt fra formen og kravene ved skolens skriftlige afgangsprøver, der ofte er en markant styrende faktor for undervisningens indhold og didaktik i skolens ældste klasser. Desværre.

 

Litteratur:
Simon Skov Fougt fortæller om et eksempel på scenariebaseret undervisning: https://www.youtube.com/watch?v=VtaYX1Ckt-o
Artikel om scenariebaseret undervisning: http://www.blivklog.dk/scenariebaseret-undervisning/
Optagelse af konferencen om scenariedidaktik: https://www.youtube.com/watch?v=6Yyry7o4c28&sns=fb
Bogen: Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J., Fougt, S. S. & Hetmar, V. (2017). Hvad er scenariedidaktik? Aarhus Universitetsforlag.
Undervisningsmateriale: Kaliber fra Alinea, Scenariebaseret danskundervisning til udskolingen: https://www.alinea.dk/kaliber?gclid=EAIaIQobChMIpfeDhKyb2AIV1OcbCh2YNw-fEAAYASAAEgIENfD_BwE