Sprog i alle fag – et forskningsprojekt

Der har de seneste år været fokus på læsning i alle fag, hvor der er blevet arbejdet med læsestrategier, sprog og begreber. Mange lærere genkender sikkert arbejdet med begrebskort, der skulle være med til at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Spørgsmålet er, hvor stor transferværdien er fra begrebskort til brug af ord og begreber i funktionelle sammenhænge.

Nationalt Videncenter for Læsning er i samarbejde med DPU, Aarhus og Strandgårdsskolen i Ishøj i gang med et forskningsprojekt om sprogtilegnelse i alle fag. Tesen er, at sprog giver faglig læring, og der skal derfor være fokus på at styrke elevernes faglige ordforråd. Formålet med projektet er at systematisere arbejdet med fagligt ordforråd i alle skolens fag. Forskningen tager udgangspunkt i et kompetenceudviklende koncept, Lesson studies, der styrker teamets faglighed bla. gennem fælles forberedelse.

l Lesson Studies udvikler lærere sammen en række mini-lektioner, der sætter fokus på arbejdet med de fagord, der er vigtige for at lære det nye stof i et fag. Mini-lektionen afprøver læreren i sin klasse, mens en eller flere kolleger observerer. Efterfølgende evaluerer lærerne aktiviteten sammen, hvorefter en ny lærer prøver aktiviteten af. (videnomlaesning.dk)

Det bliver rigtigt spændende at læse rapporten, når projektet afsluttes. Forhåbentlig er der gode ideer at hente til sprogarbejdet i fagene.

 

Referencer:
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/sprog-giver-faglig-laering/
http://www.videnomlaesning.dk/aktuelt/nyheder/2016/sprogfokus-giver-faglig-laering/