Udviklingsprojekt ‘Læsesucces for ordblinde børn’

Jeg er så heldig at være blevet en af UC Syds to konsulenter i udviklingsprojektet ‘Læsesucces for ordblinde børn’, der er et samarbejde mellem landets seks professionshøjskoler og Nationalt Videncenter for Læsning over de næste to år. Med min bagrund som underviser på pædagoguddannelsen vil jeg i projektet bl.a. have fokus på skolepædagogens mentorrolle for ordblinde elever, et fokus der skal være med til at styrke opmærksomheden omkring skolepædagogernes viden og kompetencer til at kunne skabe rum og rammer for elevers udvikling af selvværd, selverkendelse, self-efficacy, trivsel og læring.

Nationalt Videncenter for Læsning har udsendt følgende i en pressemeddelelse:

Landets seks professionshøjskoler går sammen om en nytænkende indsats for ordblinde børn i folkeskolen

50.000 børn i den danske grundskole har store læse-stavevanskeligheder. Heraf udgør ordblinde langt den største gruppe.

Ordblindhed giver store problemer med at læse, stave og skrive og regnes derfor som den mest udbredte barriere for et barns læring samt for, at det kan deltage i samfund og arbejdsliv. Derfor er 50.000 et tal, som det er bydende nødvendigt at reagere på.

Det sker med det landsdækkende projekt Læsesucces for ordblinde børn, som Nationalt Videncenter for Læsning nu igangsætter med deltagelse af alle seks professionshøjskoler og i tæt samarbejde med 12 kommuner. Projektet støttes med kr. 3.930.000 af Egmont Fonden.

Projektet er målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og er nyskabende i sit design, idet indsatsen udvikles efter det enkelte barn og inddrager en bred vifte af fagpersoner omkring barnet.

Både barnets familie og de nære fagprofessionelle, som er lærere, læsevejleder og pædagoger fra barnets skole, involveres som aktive parter. Specialister fra de seks professionshøjskoler sikrer sparring for de involverede parter og står efterfølgende for at dele projektets metoder og resultater med landets øvrige kommuner.

Rammen er dermed sat for et stærkt og fagligt samarbejde, for erfaring og viden, der vil brede sig ud til hele landet, og hvor det ordblinde barn og dets faglige og sociale behov hele tiden er i centrum. Målet er, at de voksne omkring børnene udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv

Læs mere på: https://www.videnomlaesning.dk/…/nyt-projekt-i-centeret-la…/