Konstruktivt samarbejde med it-elever og deres forældre

I stort set alle klasser i folkeskolen sidder der elever, der har brug for it-kompenserende værktøjer som hjælp til at kunne begå sig i skriftsproget i undervisningen. Det betyder, at alle lærere skal have gjort sig didaktiske og pædagogiske overvejelser om indsatser og implementering af elektroniske tekster eller på anden måde tilgodese de behov, som Læs mere …

Sprog i alle fag – et forskningsprojekt

Der har de seneste år været fokus på læsning i alle fag, hvor der er blevet arbejdet med læsestrategier, sprog og begreber. Mange lærere genkender sikkert arbejdet med begrebskort, der skulle være med til at øge elevernes ordforråd og begrebsverden. Spørgsmålet er, hvor stor transferværdien er fra begrebskort til brug af ord og begreber i Læs mere …

Strukturalistisk grammatikundervisning og SFL – hvordan hænger det sammen?

Dette indlæg handler om grammatik- og sprogundervisning. Og om hvordan to meget forskellige sprogtilgange kan understøtte hinanden og skabe rammer for at tale om sprog med eleverne, så det giver mening for dem og deres skriftsprogsudvikling. Da jeg som nyuddannet lærer blev kastet ind i en 2.klasse og skulle undervise i læsning og skrivning, greb Læs mere …

Ny blog

Denne blog er helt ny, og der vil løbende komme indlæg om didaktik, læring og vejledning. Bloggen henvender sig fortrinsvis til fagfolk, og indlæggene skal forstås som inspiration til ens egen daglige praksis inden for undervisning, vejledning og forskning. Bloggen er et projekt, som jeg har haft i støbeskeen i noget tid og gjort mig mange Læs mere …